روز افتابی

مبادا عملی را بر خود واجب گردانی و تا ١٢ ماه از آن دست

برداری.   حضرت امام صادق (ع)

خیلی جالبه این جا ١روز برفیه ٢-٣ روز آفتابیه! این یعنی خدا تو

روزای آفتابی بهت فرصت می ده که کاراتو بکنی بیرون بری که

وقتی برفی بشه ناراحت نشی.پارسال دقیقآ این طوری بود!خنده

برای این و اون هی تحقیق می نویسم. بابا بسه چه خبره؟!!

متعادلم.یعنی سعی می کنم به همه کارام برسم و درسمم

بخونم.امیدوارم همیشه این طوری باشه !

(-واقعآسوال؟  -اره خب!نیشخند)برای شما هم همین طور! برم 1ساعت

دیگه کلاس دارم.  بای

چشمک

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
خسرو

سلام[گل][گل][گل] منم امیدوارم درستو بخونی و به کارات برسی!!! چون جز درس خوندن کار دیگه نمیشه کرد!!!