بازگشت

سلام من برگشتم.

سفرم یه خرده طولانی شد و تو این مدت داشتم جبران عقب افتادگیامو

میکردم.اینو نوشتم و میام خاطرات ایرانو براتون مینیویسم.

فعلآلبخند

/ 1 نظر / 4 بازدید
فرزانه

سلام عزیزم... خوشحال بودم بهم نزدیک تر شدی... هرجا باشی همچنان عزیزی...[ماچ][قلب]