سیزده بدر!

 سلام !
عطر لبخند بهار گونه ی تو پوینده تر از گل و نسیم؛در شریان فشرده ی جهان می دود.

بچه ها خوبید؟سیزده بدر خوش گذشت؟سبزه گره زدید؟جالبه!نه؟01.gif66.gif
فردا همه به دنبال کارشون می رن!و با سختی صبح زود بیدار شن!21.gif
پس همگی امشب با صبح دیر بیدار شدن و تنبلی خداحافظی می کنیم!
برام نظر بذارید خوشحال می شم!66.gif

نوشته شده توسط شبنم در ساعت:۴۱/۱۸

53.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید