جشن عاطفه ها

                          ((  به نام حق تعالی  ))                                                           

سلام!

خوبید؟دیروز جشن عاطفه ها بود.من همه کتابامو جمع کردم و

تحویلشون دادیم.خیلی هم خوشحال شدن اخه

کتابام تازه تازه نبودندنیشخند 

حتمآ شما هم یه کارهایی کردید.ان شا.... که همه نیازمندان بی نیاز

بشنلبخند

دیروز خونه دوستم بودم خیلی بهم خوش گذشت خیلی وقت بود که ندیده بودمش.

شما هم خوش باشیدچشمک

/ 0 نظر / 8 بازدید