امتحان

سلام!

وقت امتحانات! من شاید بعد امتحانات بیام. برام دعا کنیدنگران

ممنون موفق باشید!لبخند

بای

 

/ 4 نظر / 8 بازدید
محمود

اگه امتحاناتت تموم شد میشه معدلتو بهم بگی منم میگم باور کن درسخونم

7فلک

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم... چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. فدا...ات

؟

خوب به روز کن دیگه اهااااااااا