....

سلام نمیدونم چرا دلم گرفته حوصله ندارم اه اعصابم خورده فردا یه جایی دعوتیم ولی حوصله ندارم...

/ 3 نظر / 8 بازدید
حامد حاجی حتملو

درست عین بخدا منم اصلا حوصله ندارم ولی چیکار باید کرد میسوزیمو و میسازیم!

حامد حاجی حتملو

درست عین بخدا منم اصلا حوصله ندارم ولی چیکار باید کرد میسوزیمو و میسازیم!

م

چرا ؟[سوال]