پست های ارسال شده در فروردین سال 1387

درس و امتحان!

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم.                                                                                  قیصر امین پورسلام!من دختری هستم  ۱۷ ساله! فردا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید