روز خوب جمعه

روز جمعه روز خوبی بود.

تا ساعت ١١ خوب خوابیدم.

بعد صبحانه یه کم فیتیله دیدیمنیشخند

 حدود ٢ ساعت پیانو تمرین کردم.

ناهار همه دور هم جمع بودیم.

به یاد بچگیا وسطی بازی کردیم.

شام خوشمزه ای خوردیم.

همه فیلما رو دیدم.

و در اخر ساعت ١ شب خوابیدم!

این بود خاطره روز خوب جمعه!لبخند

پ.ن:من وقتی به همه کارام برسم و دور هم باشیم اون روز رو روز ایده ال می نامم.

/ 0 نظر / 9 بازدید