اعلام ورود

سلام!

خوبید؟خوشید؟سلامتید؟امیدوارم که همتون شادو

سلامت باشید!لبخند

حدود 3ماه میشه که نیومدم.واقعآ دلم برای اینجا تنگ شده بود!ناراحتالان 2هفته

ای میشه که از ایران برگشتم.سرم خیلی شلوغ بود 2هفته از کلاسام غیبت

کردم درگیر جبران اونام.اوهتو ایران یا فرصت نمیشد اپ کنم یا حسش نبود و

یا نت دایل آپی نمی ذاشت آپ کنم.کلافهدوستان سر فرصت میام وبلاگاتون

خیلی دلم تنگه.لبخند

فعلآ اینو به عنوان مقدمه قبول کنید تا بعد میرم سراغ متن!خنده

فعلآچشمک

/ 0 نظر / 14 بازدید