5شنبه 30 مهر

                                  خدای خوب من

سلام

به چه زودی مهر هم تموم شدو ابان هم شروع شد! و این روز مرا یاد دوست چندین

ساله می ندازه. مهسای عزیزم دوست خوبم تولدت مبارکقلب

امروز تو دانشگاه خیلی خسته شدم.بیشترش خوابم گرفت!خمیازه

بعضی درسا خواب اورهخندهولی این نیز بگذردچشمک

/ 5 نظر / 9 بازدید
نازلی

واقعا چه زود گذشت....آدم میترسه ! که انقدر روزها زود میگذره تولد دوستت مبارک باشه خانومی [گل] خسته نباشی [بغل]

7فلک

سلام دکتر آینده ! این که توللد دوستات یادته یعنی هم آدم اجتماعی ای هستی هم حافطت خوبه . من که تو روز توللد خودمم شک هست !

7فلک

امری بود یه اس ام اس بزنی در خدمتیم

7فلک

ارادت

نانی آزاد ..... مترسک

موج ... و خوابی بر کناره ی دریا که در نیمه های شب مرا تو می دیدی و به آب می زدی بی من که مرا در موج ... که بی تو بر کناره ی دریا در نیمه های خواب می مردم . بی ربط بود نه ؟![گل][شوخی]